05 oktýabr 2023 / 1445 ربيع الأول 20

3. 21-nji asryň Harijileri (Daiş we şoňa meňzeş radikal toparlar). - Begmuhammet Allanazar

06 noýabr 2022 / 193 Görülen

3.  21-nji asryň Harijileri (Daiş we şoňa meňzeş radikal toparlar). - Begmuhammet Allanazar

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.