12 aprel 2024 / 1445 شوال 03

1. 21-nji asryň Harijileri (Daiş we şoňa meňzeş radikal toparlar). - Begmuhammet Allanazar

06 noýabr 2022 / 384 Görülen

1. 21-nji asryň Harijileri (Daiş we şoňa meňzeş radikal toparlar). - Begmuhammet Allanazar

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.