05 oktýabr 2023 / 1445 ربيع الأول 20

Ähli şer işleriñ şebäpkäri alkogolly içgilerdir.- Begmuhammet Allanazar

06 noýabr 2022 / 139 Görülen

Ähli şer işleriñ şebäpkäri alkogolly içgilerdir.- Begmuhammet Allanazar

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.