26 fewral 2024 / 1445 شعبان 16

Bidgatçylar ölülerden dilemek bolýar diýip, Bakara süresiniň 156-njy aýatyny delil tutýarlar. Şol barada düşündirip beraýseňiz? - Begmuhammet Allanazar

08 iýul 2023 / 343 Görülen

Bidgatçylar ölülerden dilemek bolýar diýip, Bakara süresiniň 156-njy aýatyny delil tutýarlar. Şol barada düşündirip beraýseňiz? - Begmuhammet Allanazar

Kuran we Tefsir

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.