26 fewral 2024 / 1445 شعبان 16

Din barada öz düşünjäňi aýtmak - Begmuhammet Allanazar

02 dekabr 2023 / 114 Görülen

Din barada öz düşünjäňi aýtmak - Begmuhammet Allanazar

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.