27 mart 2023 / 1444 رمضان 05

1.Kuran, Sünnete eýermek. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

02 noýabr 2022 / 70 Görülen

1.Kuran, Sünnete eýermek. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.