27 maý 2024 / 1445 ذو القعدة 19

Toslama hadysy halka dogry diýip, öwredýän bidgatçy - Begmuhammet Allanazar

03 fewral 2024 / 285 Görülen

Toslama hadysy halka dogry diýip, öwredýän bidgatçy - Begmuhammet Allanazar

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.