17 iýun 2024 / 1445 ذو الحجة 11

Bidgatçylaryň şübhelerine jogap. - Begmuhammet Allanazar

09 maý 2024 / 88 Görülen

Bidgatçylaryň şübhelerine jogap. - Begmuhammet Allanazar

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.