28 noýabr 2022 / 1444 جمادى الأولى 04

Вероубеждения Ахлю - Сунна

26 fewral 2016 / 33 Görülen

Akyda - Diğer Kitaplar

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.