05 oktýabr 2023 / 1445 ربيع الأول 20

Слова Единобожия «ля иляха илля Ллах», их достоинства, смысл, условия и то,то их аннулирует.

27 noýabr 2016 / 136 Görülen

Akyda - Diğer Kitaplar

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.