27 mart 2023 / 1444 رمضان 05

Şerigat diýmek näme?

01 iýun 2015 / 215 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sahypaň akyjysy: Esselämu aleýkum. Şerigat diýmek näme?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Arap dilinde شريعة/Şerigat diýmek, ýol, ýörelge, kanun diýmekdir.

Adalgada الشريعة/ Şerigat diýmek bolsa, Allah Tagalaň bendeleri üçin kanunlaşdyran zatlarydyr. Şerigat dolulygyna diniň özüdir we Allah Tagalaň kanunydyr.

Allah Tagala aýatda şeýle diýýär:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Soň (din) işinde saňa (aýdyň) bir şerigat (ýol) berdik. Sen oňa (ol ýola) tabyn bol! (Hakykaty) bilmeýänleriň arzuw-isleglerine boýun bolma!

(Jasiýa 45/18)

Musulmanlara her bir işde Allah Tagalaň şerigatyna eýermek parzdyr.

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.