12 aprel 2024 / 1445 شوال 03

Yslamyň esaslary. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin)

23 oktýabr 2022 / 370 Görülen

Yslamyň esaslary. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin)

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.