12 aprel 2024 / 1445 شوال 03

Kuran we Sünnete eýermek we bidgatlardan ägä bolmak. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

30 oktýabr 2022 / 242 Görülen

Kuran we Sünnete eýermek we bidgatlardan ägä bolmak. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.