05 oktýabr 2023 / 1445 ربيع الأول 20

Tewhit, boýnumyzyň borjy. - Begmuhammet Allanazar

18 sentýabr 2022 / 211 Görülen

 Tewhit, boýnumyzyň borjy. - Begmuhammet Allanazar

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.