12 aprel 2024 / 1445 شوال 03

Tewhit, boýnumyzyň borjy. - Begmuhammet Allanazar

18 sentýabr 2022 / 324 Görülen

 Tewhit, boýnumyzyň borjy. - Begmuhammet Allanazar

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.