12 aprel 2024 / 1445 شوال 03

Yslam nygmaty. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin)

23 oktýabr 2022 / 292 Görülen

Yslam nygmaty. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin)

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.