23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

Şükür etmek we dogry şükür nähili bolmaly. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin)

23 oktýabr 2022 / 315 Görülen

Şükür etmek we dogry şükür nähili bolmaly. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin)

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.