27 ýanwar 2023 / 1444 رجب 05

Kapyrlaryñ ýol-ýörelgelerine eýermezlik barada. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin)

23 oktýabr 2022 / 54 Görülen

Kapyrlaryñ ýol-ýörelgelerine eýermezlik barada. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin)

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.