05 oktýabr 2023 / 1445 ربيع الأول 20

Ahyrete iman - Begmuhammet Allanazar

10 iýun 2023 / 96 Görülen

Ahyrete iman - Begmuhammet Allanazar

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.