05 oktýabr 2023 / 1445 ربيع الأول 20

Bidgat we bidgatyñ musulmanlara berýän zyýany. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

30 oktýabr 2022 / 142 Görülen

Bidgat we bidgatyñ musulmanlara berýän zyýany. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.