31 maý 2023 / 1444 ذو القعدة 11

Jynaza, ýas we jynazaň, ýasyň bidgatlary. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

02 noýabr 2022 / 78 Görülen

Jynaza, ýas we jynazaň, ýasyň bidgatlary. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.