26 fewral 2024 / 1445 شعبان 16

Ymam Ebu Hanifa ýönkelen ýalan söz we täze parz - Begmuhammet Allanazar

03 fewral 2024 / 84 Görülen

Ymam Ebu Hanifa ýönkelen ýalan söz we täze parz - Begmuhammet Allanazar

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.