27 mart 2023 / 1444 رمضان 05

Riba Süýthorluk-Göterimine pul bermek (Prosent). - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

02 noýabr 2022 / 59 Görülen

Riba Süýthorluk-Göterimine pul bermek (Prosent). - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.