12 aprel 2024 / 1445 شوال 03

Göz degmegi we ondan goranmagyň usuly. - Begmuhammet Allanazar

06 noýabr 2022 / 277 Görülen

Göz degmegi we ondan goranmagyň usuly. - Begmuhammet Allanazar

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.