26 fewral 2024 / 1445 شعبان 16

Din barada ylymsyz gürlemegiñ howpy. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

02 noýabr 2022 / 192 Görülen

Din barada ylymsyz gürlemegiñ howpy. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.