28 noýabr 2022 / 1444 جمادى الأولى 04

Alkogolly içgileriň dünýä we ahyrýedimize berýän zyýanlary. Ustad Taha Ahun (hafizehullah).

06 aprel 2019 / 44 Görülen

Alkogolly içgileriň dünýä we ahyrýedimize berýän zyýanlary. Ustad Taha Ahun (hafizehullah).

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.