05 oktýabr 2023 / 1445 ربيع الأول 20

Orazaň peýdalary we oraza degişli hökümler. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

03 noýabr 2022 / 130 Görülen

Orazaň peýdalary we oraza degişli hökümler. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.