01 dekabr 2023 / 1445 جمادى الأولى 17

Ramazan aýyny peýdaly geçirmek üçin nesihat. - Begmuhammet Allanazar

05 noýabr 2022 / 151 Görülen

Ramazan aýyny peýdaly geçirmek üçin nesihat. - Begmuhammet Allanazar

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.