23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

Gadyr gije haçan bolýar we gadyr gejesini nähili geçirmeli. - Begmuhammet Allanazar

05 noýabr 2022 / 319 Görülen

Gadyr gije haçan bolýar we gadyr gejesini nähili geçirmeli. - Begmuhammet Allanazar

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.