05 oktýabr 2023 / 1445 ربيع الأول 20

Gadyr gije haçan bolýar we gadyr gejesini nähili geçirmeli. - Begmuhammet Allanazar

05 noýabr 2022 / 145 Görülen

Gadyr gije haçan bolýar we gadyr gejesini nähili geçirmeli. - Begmuhammet Allanazar

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.