17 iýun 2024 / 1445 ذو الحجة 11

Pygamberimiziň hütbesiniň terjimesi. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

03 noýabr 2022 / 240 Görülen

Pygamberimiziň hütbesiniň terjimesi. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.