27 mart 2023 / 1444 رمضان 05

2.Şirkiň düşündirişi. - Begmuhammet Allanazar

04 noýabr 2022 / 65 Görülen

2.Şirkiň düşündirişi. - Begmuhammet Allanazar

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.