26 fewral 2024 / 1445 شعبان 16

2.Şirkiň düşündirişi. - Begmuhammet Allanazar

04 noýabr 2022 / 324 Görülen

2.Şirkiň düşündirişi. - Begmuhammet Allanazar

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.