12 aprel 2024 / 1445 شوال 03

Kapyrlaryň baýramyny bellemek haramdyr. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

30 oktýabr 2022 / 329 Görülen

Kapyrlaryň baýramyny bellemek haramdyr. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.