17 iýun 2024 / 1445 ذو الحجة 11

2.Kuran-Kerim öwrenmegiň, okamagyň, öwretmegiň fazileti, sogaplary. - Begmuhammet Allanazar

05 noýabr 2022 / 263 Görülen

2.Kuran-Kerim öwrenmegiň, okamagyň, öwretmegiň fazileti, sogaplary. - Begmuhammet Allanazar

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.