05 oktýabr 2023 / 1445 ربيع الأول 20

1.Şirki tanamak we ondan ägä bolmak. - Begmuhammet Allanazar

04 noýabr 2022 / 193 Görülen

1.Şirki tanamak we ondan ägä bolmak. - Begmuhammet Allanazar

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.