23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

1.Gurbanlyk barada her bir musulmanyň bilmeli zatlary. - Begmuhammet Allanazar

05 noýabr 2022 / 287 Görülen

1.Gurbanlyk barada her bir musulmanyň bilmeli zatlary. - Begmuhammet Allanazar

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.