05 oktýabr 2023 / 1445 ربيع الأول 20

Juma gününiň, sünnetleri we edepleri. - Begmuhammet Allanazar

23 sentýabr 2022 / 172 Görülen

Juma gününiň, sünnetleri we edepleri. - Begmuhammet Allanazar

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.