27 ýanwar 2023 / 1444 رجب 05

Kapyrlaryň baýramyny bellemek haramdyr. - Begmuhammet Allanazar

26 dekabr 2022 / 50 Görülen

Kapyrlaryň baýramyny bellemek haramdyr. - Begmuhammet Allanazar

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.