26 fewral 2024 / 1445 شعبان 16

Ewliýalary inkär edýärler diýen, şübhäň jogaby - Begmuhammet Allanazar

10 iýun 2023 / 176 Görülen

Ewliýalary inkär edýärler diýen, şübhäň jogaby - Begmuhammet Allanazar

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.