12 aprel 2024 / 1445 شوال 03

Tewhid we şirk barada şübhäň jogaby. - Begmuhammet Allanazar

06 sentýabr 2023 / 175 Görülen

Tewhid we şirk barada şübhäň jogaby. - Begmuhammet Allanazar

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.