27 ýanwar 2023 / 1444 رجب 05

Juma güni hütbe wagtynda üns bermeli möhüm zatlar. - Begmuhammet Allanazar

23 sentýabr 2022 / 59 Görülen

Juma güni hütbe wagtynda üns bermeli möhüm zatlar. - Begmuhammet Allanazar

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.