23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

Jewşen we kenzul arş dogalary sahyhmy. - Begmuhammet Allanazar

06 noýabr 2022 / 340 Görülen

Jewşen we kenzul arş dogalary sahyhmy. - Begmuhammet Allanazar

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.