27 maý 2024 / 1445 ذو القعدة 19

Alymlaryň we ylymyň gadryny bilmek. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin)

23 oktýabr 2022 / 229 Görülen

Alymlaryň we ylymyň gadryny bilmek. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin)

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.