17 iýun 2024 / 1445 ذو الحجة 11

Akyda sözüniň düşündirişi we ähmiýeti. - Begmuhammet Allanazar

24 sentýabr 2022 / 370 Görülen

Akyda sözüniň düşündirişi we ähmiýeti. - Begmuhammet Allanazar

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.