27 ýanwar 2023 / 1444 رجب 05

Möhüm nesihatlar we Şirkiñ howpy. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

30 oktýabr 2022 / 49 Görülen

Möhüm nesihatlar we Şirkiñ howpy. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.