05 oktýabr 2023 / 1445 ربيع الأول 20

Tevhid we ene ata haky. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

30 oktýabr 2022 / 188 Görülen

Tevhid we ene ata haky. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.