17 iýun 2024 / 1445 ذو الحجة 11

Alkogolly içgileriň dünýä we ahyrýedimize berýän zyýanlary. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

02 noýabr 2022 / 330 Görülen

Alkogolly içgileriň dünýä we ahyrýedimize berýän zyýanlary. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.