27 ýanwar 2023 / 1444 رجب 05

3.Nesihat. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

02 noýabr 2022 / 42 Görülen

3.Nesihat. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.