31 maý 2023 / 1444 ذو القعدة 11

Şirke sebäp bolýan zatlar we Pygamberimiziň dünýäden gaýtmagynyň öň ýany eden nesihatlary. (2) - Begmuhammet Allanazar

04 noýabr 2022 / 89 Görülen

Şirke sebäp bolýan zatlar we Pygamberimiziň dünýäden gaýtmagynyň öň ýany eden nesihatlary. (2) - Begmuhammet Allanazar

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.