27 ýanwar 2023 / 1444 رجب 05

3.Adamzat taryhynda ilkinji gezek şirkiň peýda bolmagyna näme sebäp boldy. - Begmuhammet Allanazar

04 noýabr 2022 / 42 Görülen

3.Adamzat taryhynda ilkinji gezek şirkiň peýda bolmagyna näme sebäp boldy. - Begmuhammet Allanazar

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.