23 sentýabr 2023 / 1445 ربيع الأول 08

Astrologiýa we garaskop. - Begmmuhammet Allanazar

04 noýabr 2022 / 154 Görülen

Astrologiýa we garaskop. -  Begmmuhammet Allanazar

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.