17 iýun 2024 / 1445 ذو الحجة 11

Astrologiýa we garaskop. - Begmmuhammet Allanazar

04 noýabr 2022 / 314 Görülen

Astrologiýa we garaskop. -  Begmmuhammet Allanazar

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.