01 dekabr 2023 / 1445 جمادى الأولى 17

Ýardamsöýerlik, sadaka. - Begmuhammet Allanazar

06 noýabr 2022 / 157 Görülen

Ýardamsöýerlik, sadaka. - Begmuhammet Allanazar

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.